เที่ยว ชมวาฬ-ส่องสัตว์ ที่ ประเทศศรีลังกา

เดินทางไปศรีลังกา ซึ่งเป็นประเทศเกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรอินเดียของเอเชีย ล่องเรือชมปลาวาฬ นั่งรถจี๊ปซาฟารีและล่าเสือดาว สัมผัสร่องรอยและอารยธรรมในยุคอาณานิคม ดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมยุโรปที่สวยงามแปลกตา