นูวารา เอลิยา เมืองตากอากาศที่ศรีลังกา

นูวารา เอลิยา ยุคสมัยอาณานิคมอันรุ่งเรืองของอังกฤษได้ยึดครองดินแดนเป็นจำนวนมาก ประเทศศรีลังกาก็เป็นอีกที่หนึ่งที่อังกฤษได้เข้ามายึดครอง ช่วงปีพ.ศ.2358-2491 ความที่ชาวอังกฤษเป็นคนเมืองหนาว