สิ่งของน่าซื้อ ของฝากศรีลังกา

ของฝากศรีลังกา ประเทศศรีลังกา เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะสงบ การเป็นอยู่ของชาวศรีลังกา ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และของฝากส่วนเมื่อมาทัวร์ศรีลังกา นั่นก็คือผลิตผลจากชาวไร่